Подаване на VIES,ДДС и ИНТРАСТАТ декларации

От днес 05.01.2011 АМ Аспект стартира нова услуга:
Подаване на VIES,ДДС и ИНТРАСТАТ декларации по електронен път с електронен подпис. За по-подробна информация пишете на office@amaspect.com