Връзки

Агенция за малки и средни предпр.
Агенция за чуждестранни инвестиции
Българска Народна Банка
Българска стопанска камара
Българска Търговско – Пром. Палата
Държавна агенция за осиг. надзор
Електронен портал на бълг. прав.Институт на дипломираните ескперт-счетоводители
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
Международна федерация на счетоводителите IFAC
Министерство на икономиката
Министерство на правосъдието
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на финансите
Народно събрание
Национален осигурителен институт
Национален статистически институт
Национална здравноосигурителна каса
Правителство на Република България
Добре дошли в,
интернет страницата на счетоводна къща АМ Аспект. От нея ще разберете с каква дейност се занимава дружеството, какви услуги предлага, какви са нейните клиенти и историята на дружеството. Ако проявите интерес ще намерите и начина за контакт с нейни представители.